JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Ontslagverboden

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Ontslagverboden

Er zijn een aantal situaties waarin je niet ontslagen mag worden:
-er is geen toestemming van het UWV Werkbedrijf
-de eerste 2 jaar dat je ziek en arbeidsongeschikt bent
-tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof
-als je lid bent van de Ondernemingsraad (OR), of op een andere manier betrokken bent bij medezeggenschap in je bedrijf
-als je gebruik maakt van ouderschapsverlof
-omdat je lid bent van een vakbond of vanwege het doen van activiteiten voor die vakbond
-op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, sexuele geaardheid of burgerlijke staat.