JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Je bent ziek!

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Je bent ziek!

Als je ziek bent, moet je dat ’s morgens voor 10.00 uur laten weten aan je uitzendbureau én aan je opdrachtgever. Elke uitzendkracht in fase A die door ziekte geen arbeid kan verrichten, krijgt een uitkering van het UWV Werkbedrijf.

Elke uitzendkracht in fase B en C die door ziekte geen arbeid kan verrichten krijgt van de uitzendonderneming het loon doorbetaalt. In beide gevallen leidt dit tot een beloning van 91% van het feitelijke loon.

Er gelden wel twee wachtdagen voor uitzendkrachten in fase A en één wachtdag voor uitzendkrachten in fase B en C. Een wachtdag houdt in dat er voor die dag waarop wegens ziekte niet gewerkt wordt, geen loon wordt verstrekt.

Beter
Jij en de uitzendonderneming zullen zich inspannen om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen gaan. Heb je een fase A contract en een uitkering van het UWV Werkbedrijf en je bent weer beter en beschikbaar voor uitzendarbeid, dan moet je dat kenbaar maken bij het UWV Werkbedrijf. Het is prettig als je je ook weer beter meldt bij de uitzendonderneming, zodat zij weer werk voor je kunnen gaan zoeken. Heb je een fase B of C contract en de uitzendonderneming heeft het loon doorbetaald tijdens jouw ziekte, meld je dan weer beter bij zowel het uitzendbureau als de opdrachtgever waar je werkte.