JIP.org - Jongeren Informatie Punt

rechten/Wat ga je verdienen (alle fasen)

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

rechten/Wat ga je verdienen (alle fasen)

Je wordt beloond volgens de CAO voor uitzendkrachten of volgens de beloningsregeling van de opdrachtgever. Jouw uitzendbureau kan je vertellen wanneer de CAO geldt en wanneer de beloningsregeling.
In de CAO voor uitzendkrachten (ABU-CAO) kun je terugvinden wat een uitzendkracht verdient.

Er spelen een aantal factoren mee: je leeftijd, de zwaarte van je functie, je ervaring in dit werk en het aantal jaren dat je bij het uitzendbureau werkt.

Je loon kan na een periode van 52 gewerkte weken stijgen. Je krijgt er dan een zogenaamde periodiek bij. Het kan ook zo zijn dat CAO-partijen een afspraak maken over de verhoging van de salaristabel. Ook dan gaat jouw salaris omhoog. Als je voor de eerste keer naar een opdrachtgever wordt uitgezonden, kan het uitzendbureau in overleg met jou er ook voor kiezen om het salaris van de opdrachtgever te gebruiken. Je uitzendbureau kan je vertellen of dat het geval is.

Loonstrook
De meeste uitzendbureaus maken je loon elke week over op je bank- of girorekening. Sommige betalen per maand of per vier weken. Bij iedere betaling ontvang je een loonstrook. Hierop staan de loongegevens, zoals onder andere het aantal uren dat je die week gewerkt hebt, het uurloon, het verdiende loon, de toeslagen en de bedragen die op je loon zijn ingehouden (belastingen en premies voor sociale verzekeringen) en reserveringen.

Loon in fase A
Het loon dat je in fase A verdient wordt per opdracht vastgesteld.

Loon in fase B en C
Het loon dat je in fase B en C verdient wordt bepaald door het loon dat je in het verleden al bij de uitzendonderneming hebt verdiend.

Recht op loon
Als je uitzendwerk hebt aanvaard, maar de opdrachtgever stelt je niet in staat het werk uit te voeren, dan krijg je drie uur loon uitbetaald. Voorwaarde is wel dat je je op de afgesproken tijd en plaats hebt gemeld. De hoogte van het uurloon is gelijk aan het loon dat je met de uitzendarbeid zou hebben verdiend. Dit geldt ook als je een oproepcontract van minder dan vijftien uur per week hebt: hoewel je normaal gesproken alleen gewerkte uren krijgt uitbetaald, krijg je in dit geval, ook als je minder dan drie uur werkt, toch drie uur uitbetaald.

Loon bij geen werk
Heb je een contract voor bepaalde tijd en het uitzendwerk houdt op, dan behoud je recht op loon. Je ontvangt dit loon zolang de uitzendonderneming geen vervangend werk heeft gevonden.