JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Huurrecht en regelgeving

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Huurrecht en regelgeving

Uiteraard zijn er rondom huren een aantal regels opgesteld om de verhuurder en ook de huurder te beschermen. Dit gaat om onder andere de volgende regels Een verhuurder mag maximaal 2 maanden borg vragen.

 • Een huurverhoging moet schriftelijk 2 maanden van te voren worden gemeld.

 • De maximale huurprijs waarvoor een sociale huurwoning aan een nieuwe huurder mag worden verhuurd (de 'liberalisatiegrens') blijft in 2016 op hetzelfde bedrag als in 2015. Voor nieuw te verhuren sociale woningen mag maximaal € 710,68 (aan kale huur) worden gevraagd. Daarmee is ook de maximale huurprijs waarbij huurtoeslag mogelijk is (de 'huurtoeslaggrens') bevroren op € 710,68.

  Goedkoper aanbod voor woningzoekenden met laag inkomen

  Door veranderde wetgeving rond 'passend toewijzen' zal de prijs waarvoor veel vrijkomende woningen worden aangeboden flink omlaag moeten. Woningcorporaties zijn per 1 januari verplicht om betaalbare huren te vragen voor minstens 95% van de woningen die zij toewijzen aan hun belangrijkste doelgroep: huishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag. Aan huishoudens van een of twee personen mag maximaal € 586,68 worden gevraagd, aan drie- en meerpersoonshuishoudens maximaal € 628,76. Corporaties hebben 5% ruimte om toch duurder toe te wijzen, bijvoorbeeld als het om gaat om aangepaste woningen voor senioren of gehandicapten.

  Duurder aanbod voor woningzoekenden met iets hoger inkomen

  De tweede belangrijke doelgroep voor woningcorporaties zijn woningzoekenden met een inkomen dat te hoog is voor huurtoeslag, maar te laag om in de vrije sector te kunnen huren of een hypotheek te kunnen krijgen. Aan woningzoekenden met een inkomen tussen de inkomensgrens voor huurtoeslag en de inkomensgrens voor sociale huur mogen corporaties wél woningen (blijven) toewijzen met een huurprijs tussen de 'aftoppingsgrens' en € 710,68. Daarbij is ruimte om aan huurders met een inkomen hoger dan € 34.911 toe te wijzen verruimd. Aan huurders met een inkomen tot € 39.874 mag nu 10% worden toegewezen, daarnaast bestaat ook nog de bestaande 10% vrije toewijzingsruimte.

 • Een verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand.

 • Het Huurteam Rotterdam kan je helpen bij problemen met je particuliere verhuurder over bijvoorbeeld de huurprijs, huurverhoging, servicekosten of onderhoud van het pand.

 • De Huurcommissie kan bepalen of de huurprijs die gevraagd wordt redelijk is door middel van een puntensysteem.

 • Voor meer informatie kijk op: www.huurteamrotterdam.nl of www.huurcommissie.nl.