JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Taal

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Taal

Ga van tevoren na welke taal of talen er in het land waar je naar toe gaat gesproken worden en of je er terecht kunt met Engels. Wanneer dit niet het geval is, is het zeker aan te raden van tevoren een talencursus te volgen, zodat je je enigszins kunt redden op het moment dat je daar aankomt. Als je onderwijs wilt volgen in een ander land moet je er rekening mee houden dat je de taal van dat land goed moet beheersen. In een aantal landen kun je ook Engelstalig onderwijs volgen, maar dat is lang niet altijd het geval. Het kan zijn dat er bepaalde taaleisen gesteld worden, of dat er eerst een taaltoets afgenomen wordt. Alvast contacten leggen of de taal oefenen kan via correspondentie met jongeren in andere landen. Een correspondentieadres is op te vragen bij internationale correspondentie organisaties. bijvoorbeeld bij : International Pen Friends, www.internationalpenfriends.com