JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Praat er over

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Praat er over

Wanneer je gepest wordt is het goed om daarover te praten met iemand met iemand die jij kan vertrouwen. Dat kan je zus of broer, een vriend(in), je ouders, leerkrachten of een andere volwassene zijn. Op de meeste scholen is ook een vertrouwenspersoon of een schoolmaatschappelijk werker aanwezig waarmee je kunt praten en die je kan helpen. Je kunt ook om raad vragen bij de Kindertelefoon.

Als je ziet dat iemand anders gepest wordt, dan kun je dat aankaarten bij je ouders, bij leerkrachten of bij een vertrouwenspersoon. Zij kunnen helpen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen.

Gebeurt het pesten op school? De school kan er weer voor zorgen dat het 'veilig' wordt op school. Door er over te praten in de klas (zonder jouw naam te noemen), afspraken te maken met de klas over hoe je met elkaar omgaat of zelfs door pesters te straffen. Geef het dus altijd aan bij iemand op school.

Ouders, leerkrachten en een vertrouwenspersoon kunnen in ieder geval met je praten en je probleem serieus nemen. Verder kunnen ze jongeren die pesten bewust maken van de effecten van pesten op anderen. Door pesten ontstaat geen positieve relatie met de ander(en): vaak is het zo dat het de jongere die pest daarom zelf hulp nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining zijn.