JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Medezeggenschap

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad van een school bestaat uit ouders, leerlingen, leraren en ander personeel. Er worden verkiezingen gehouden voor de samenstelling van de raad. De raad geeft adviezen aan het bestuur van de school. Bij sommige onderwerpen is het bestuur verplicht om naar de raad te luisteren.