JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Examen havo en vwo

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Examen havo en vwo

Het examen valt uiteen in een landelijk deel in het laatste jaar (centraal schriftelijk) en een deel dat door de school wordt georganiseerd (schoolexamen, voorheen schoolonderzoek). Het centraal examen en het schoolexamen bepalen ieder voor de helft het eindcijfer voor een vak. Voor sommige vakken is er alleen een schoolexamen. De school hoeft niet alle onderdelen van het schoolexamen in het laatste schooljaar te stoppen. Sommige onderdelen kunnen al eerder afgesloten worden (in de 4-havo of 5-vwo).

Om te slagen mag je niet meer dan twee onvoldoendes hebben, hooguit één vier en één vijf. Die onvoldoendes mogen niet allebei in het profieldeel zitten. Alle onderdelen van het schoolexamen vormen samen het examendossier. Het examendossier bestaat uit toetsen met gesloten en open vragen, praktische opdrachten, een handelingsdeel en een profielwerkstuk. Het handelingsdeel omvat praktische opdrachten die moeten worden uitgevoerd, maar niet met een cijfer worden beoordeeld. Het profielwerkstuk gaat over een onderwerp dat betrekking heeft op twee vakken van het profiel dat de leerling volgt.

Voor de meeste vakken geldt dat tachtig procent van het cijfer voor het schoolexamen wordt bepaald door de onderdelen die met open of gesloten vragen worden getoetst, en de rest door praktische opdrachten (inclusief handelingsdeel). Voor het profielwerkstuk, een uitgebreide praktische opdracht waarbij één of meer vakken uit het profieldeel zijn betrokken, moet je een voldoende of een goed halen.