JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Profielen

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Profielen

Na de derde klas havo of vwo moet je een profiel kiezen. Je kunt kiezen tussen vier vaste vakkenpakketten, de zogenaamde profielen.
De vier profielen zijn:
- Cultuur en maatschappij
- Economie en maatschappij
- Natuur en gezondheid
- Natuur en techniek

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel (voor iedereen gelijk):

- Nederlands
- Engels
- op het HAVO: een moderne vreemde taal (welke keuzemogelijkheden er zijn is afhankelijk van de school waar je op zit, informeer dus bij je eigen school)
- op het VWO: Duits 1 of Frans 1
- algemene natuurwetenschappen
- culturele en kunstzinnige vorming 1
- klassieke culturele vorming i.p.v. culturele en kunstzinnige vorming (gymnasium)
- een combinatie van geschiedenis 1 en maatschappijleer 1
- lichamelijke opvoeding 1

een profieldeel en een vrij deel. In dit deel kun je vrij vakken kiezen uit:
- alle (deel)vakken die in de profielen zitten
- management en organisatie
- informatica
- lichamelijke opvoeding 2
- maatschappijleer
- filosofie (voor havo)

Daarnaast kun je je oriënteren op een vervolgstudie, bijvoorbeeld door ergens een korte stage te lopen, door je bezig te houden met de leerlingen- of medezeggenschapsraad, of door je nader te verdiepen in een bepaald vak.

De leraar geeft slechts een deel van de tijd aan de hele klas les Daarnaast werk je individueel of in groepjes in je eigen tempo aan taken en opdrachten. Dit wordt het studiehuis genoemd.

Cultuur en maatschappij
Dit profiel bestaat uit de volgende verplichte vakken: één taal, geschiedenis (2), wiskunde A1, culturele en kunstzinnige vorming 2,3., economie 1 (havo) en taal of filosofie (vwo). Hiervoor zou je kunnen kiezen als het volgend je aanspreekt: werken met talen, inlevingsvermogen, met mensen willen praten, kunnen luisteren, sociaal betrokken zijn, maatschappelijke interesse hebben, artistiek bezig zijn, werken met media.

Economie en maatschappij
Dit profiel bestaat uit de volgende verplichte vakken: economie 1,2., wiskunde A 1,2., aardrijkskunde en geschiedenis (2). Hiervoor zou je kunnen kiezen als het volgend je aanspreekt: Adviseren op gebied van financiën, begrotingen opstellen en toelichten, leiding geven en organiseren, kantoorwerk, zakelijke gesprekken voeren en onderhandelen, cijferwerk, in- en verkoop, marktonderzoek.

Natuur en gezondheid
Dit profiel bestaat uit de volgende verplichte vakken: biologie (1,2.), scheikunde (1), natuurkunde 1 en wiskunde B1. Hiervoor zou je kunnen kiezen als het volgend je aanspreekt: Adviseren op gebied van gezondheid, natuur, milieu, voeding, landbouw en tuinbouw, interesse voor het medische, milieu, het agrarische, mensen helpen en verzorgen onderzoek doen, problemen oplossen.

Natuur en techniek
Dit profiel bestaat uit de volgende verplichte vakken: natuurkunde 1,2., scheikunde (1,2) en wiskunde B1,2. Hiervoor zou je kunnen kiezen als het volgend je aanspreekt: Adviseren over natuur, techniek, milieu, interesse voor elektronica, machines, bouwkunde, elektriciteit, computers, hoe iets in elkaar zit, ontwerpen, rekenen en tekenen, stoffen onderzoeken, research.