JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Basisvorming havo en vwo

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Basisvorming havo en vwo

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen een pakket van 15 vakken. Dit heet de basisvorming en kan twee of drie jaar duren. De 15 vakken zijn: Nederlands, Engels, Duits of Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, wiskunde, natuur- en scheikunde, biologie, informatiekunde, techniek, gymnastiek, verzorging en minstens twee vakken uit het pakket muziek/beeldende vorming/dans/drama.

Daarnaast is er nog 'vrije ruimte'die de school zelf kan invullen.  Leerlingen worden op het einde van de basisvorming getoetst op wat ze kennen / kunnen. Het niveau van de toets van het vwo is hoger dan bijvoorbeeld het havo. Deze toets is geen examen.