JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Studiefinanciering: terugbetalen studieschuld

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Studiefinanciering: terugbetalen studieschuld

 Je hebt een studieschuld opgebouwd, omdat je:
- tijdens jouw opleiding een rentedragende lening of een renteloos voorschot hebt ontvangen

- te veel studiefinanciering hebt ontvangen: dit heb je niet meteen terugbetaald en later is het omgezet in een lening (met rente)

Deze schuld(en) moet je terugbetalen nadat de opleiding is beëindigd, of wanneer het recht op studiefinanciering is vervallen. Er is een aanloopfase en een aflosfase. De aanloopfase is een periode van twee jaar. In deze periode hoef je niet te betalen, maar het mag natuurlijk wel. De periode van terugbetaling start op 1 januari volgend op de einddatum van de opleiding of het recht op studiefinanciering. Er wordt wel rente berekend over de lening. In sommige gevallen begint de aanloopfase later:

- Je hebt je opleiding afgerond of beëindigd en bent daarna een deeltijd opleiding of een studie aan de Open universiteit gaan volgen.
- Je onderbreekt voor een aantal maanden de studiefinanciering in het kader van je duale opleiding.

De aanloopfase begint dan pas nadat je opleiding is beëindigd of afgerond. Ook kan het zijn dat je opnieuw een opleiding bent gestart in de aanloopfase. De aanloopfase wordt onderbroken als je begint met deze opleiding. Zodra je die hebt beëindigd of afgerond, wordt de aanloopfase hervat. Na de aanloopfase begint de aflosfase die in principe vijftien jaar duurt, en waarin je de schuld moet terugbetalen. Die schuld vervalt na het verstrijken van de aflosfase van vijftien jaar. Dit geldt niet als je een lager maandbedrag hebt betaald door draagkrachtmeting, of als je een achterstallige schuld hebt bij DUO/IB-Groep. In deze gevallen moet er langer terugbetaald worden.

Het minimaal terug te betalen bedrag voor een lening is onder normale omstandigheden € 45,41 per maand. Je kunt in aanmerking komen voor verlaging van het maandbedrag als het inkomen te laag is om het maandbedrag te betalen. In dat geval kan er om een draagkrachtmeting gevraagd worden. Aan de hand van het huidige inkomen wordt gekeken hoeveel er daarvan gemist kan worden voor de afbetaling. Dat kan minder zijn dan het in eerste instantie vastgestelde maandbedrag! In het tweede jaar van de aanloopfase krijg je vanzelf bericht over het aanvragen van draagkrachtmeting. Je kunt altijd eerder en meer betalen dan je verplicht bent, maar maandbedragen kun je niet vooruit betalen. Tenzij je de hele studieschuld in één keer wilt aflossen.

Informeer bij DUO/IB-Groep hoe hoog jouw schuld is. Als je opnieuw gaat studeren heb je tijdens je opleiding geen betalingsverplichting over de bestaande schuld van een vorige opleiding. Voorwaarde is wel dat je voor je nieuwe opleiding aanspraak kunt maken op studiefinanciering (met uitzondering van deeltijdstudies, duale studies en studies aan de Open Universiteit). De aanloopfase wordt weer hervat, of je begint weer met terugbetalen, als de opleiding is beëindigd of afgerond, of als je recht op studiefinanciering is vervallen. Wijzigingen in bijvoorbeeld bankgegevens kun je ook aanpassen op de website van DUO met een DigiD-code. Wijzigingen omdat je bijvoorbeeld met een nieuwe opleiding begint, geef je door met het formulier 'Wijzigingen terugbetalen studieschuld'.

 

Een schuld bij DUO moet je in de meeste gevallen direct gaan terugbetalen aan DUO. Er is 1 uitzondering en dat is als je een lening hebt afgesloten om je studie te bekostigen.

  • Een schuld bij DUO kan je opbouwen door: halverwege met je opleiding te stoppen en niet binnen 10 jaar je diploma te halen, je studentenreisproduct op de OV-chipkaart niet op tijd stop te zetten, wel studiefinanciering te ontvangen, maar niet meer ingeschreven staan op een school.

  • een lening te hebben aangevraagd om je studie te bekostigen of een uitwonende beurs te hebben gekregen terwijl je nog thuis woonde.
    Kijk op www.duo.nl voor meer info.

De verplichte aflosfase gaat met ingang van 1 januari 2016 van 15 jaar naar 35 jaar. Wie minder verdient dan het minimumloon hoeft niet af te lossen. Bovendien hoef je maandelijks nooit meer dan 4% van het extra inkomen boven het minimumloon terug te betalen. Dit is nu maximaal 12%.