JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Lesgeld

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Lesgeld

Lesgeldplichtig zijn alle voltijdstudenten in het bo en vavo die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn. Voor vavo zijn er enkele uitzonderingen en hoeven niet alle voltijdleerlingen lesgeld te betalen.

Als je tijdens het studiejaar met je studie stopt moet je uitgeschreven worden op school, door middel van een bewijs van uitschrijving.

Meer info: www.duo.nl