JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Basisvorming

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Basisvorming

De eerste 2 leerjaren van het vmbo en de eerste 3 leerjaren van de havo en het vwo heten onderbouw. De onderbouw bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs in de bovenbouw.
Zolang jongeren leerplichtig zijn, mogen ze gratis naar school. Het lesgeld en boekengeld is afgeschaft voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Wel zijn er voor ouders schoolkosten, bijvoorbeeld voor lesmaterialen en excursies. Ook mogen scholen ouders vragen om mee te betalen aan activiteiten als uitstapjes en festiviteiten. Dat is de vrijwillige ouderbijdrage. Vaak houdt de school daarbij rekening met de hoogte van het inkomen van de ouders. De tegemoetkoming voor ouders van kinderen tot 18 jaar van DUO is per schooljaar 2015/2016 afgeschaft. In plaats daarvan kan er kindgebonden budget aangevraagd worden bij de belastingdienst. Dit kan via www.toeslagen.nl

Als je wel 18 jaar bent en je volgt nog voortgezet onderwijs, dan kun je zelf nog wel een tegemoetkoming aanvragen bij DUO