JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Leerplichtambtenaar

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Leerplichtambtenaar

Spijbelt een leerling dan doet de school een melding bij de gemeente. De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op het verzuim. Als een leerling verzuimt, kan de leerplichtambtenaar een straf opleggen (Halt, proces- verbaal, last onder dwangsom) of de kinderbijslag laten intrekken. Bij een proces- verbaal moeten leerlingen en/of ouders bij de rechter verschijnen. Hier krijgen ze mogelijk een boete, een taak- of gevangenisstraf.

De leerplichtambtenaar zorgt ervoor dat alle kinderen gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs. En dat betekent dat een jongere hulp krijgt, zodra blijkt dat een jongere geen onderwijs meer krijgt. Maar ook bemiddelt de ambtenaar met school, denkt hij/zij mee met de ouders en met de jongere over welke school het beste is. De leerplichtambtenaar is onafhankelijk. Als het op school niet goed gaat met uw kind en u komt er met de school niet uit, dan kunt u de leerplichtambtenaar bellen voor informatie of advies.

De leerplichtambtenaar streeft er naar dat alle jongeren zo lang mogelijk op school blijven en hun startkwalificatie halen. Zo hebben zij meer kansen op de arbeidsmarkt.