JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Speciale woonvormen voor gehandicapten

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Speciale woonvormen voor gehandicapten

De meeste mensen met een handicap kunnen zichzelf goed redden, al dan niet met hulp van anderen. Heb jij een handicap? Misschien heb je een aangepaste woning nodig. Informeer hierover bij de gemeente, afdeling Zorg & Welzijn of Huisvesting. Soms is steun van anderen noodzakelijk, terwijl je toch zoveel mogelijk zelfstandig wilt zijn. Ook kun je, als je conditie het toelaat, proberen aansluiting te vinden bij reguliere groepswoningsprojecten. Kijk op: www.zorgkaartnederland.nl voor meer informatie over de verschillende woonvormen.