JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Onderhuur

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Onderhuur

Van onderhuur is sprake als een huurder zijn woning of een deel daarvan doorverhuurt aan een ander. Er bestaat dan een huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder (eigenaar van het pand) en tussen de onderhuurder en de huurder van het pand. Een huurder mag een deel van de woning waarin hij woont onderverhuren, tenzij dit verboden wordt in het huurcontract. Als de huurder niet zelf in de woning woont op het moment van onderhuur is er toestemming nodig van de verhuurder.

Het komt regelmatig voor dat er kamers in onderhuur aangeboden worden, bijvoorbeeld door studenten die op stage zijn in een andere stad of tijdelijk in het buitenland studeren. Onderhuur houdt in dat een huurder zijn kamer of woning doorverhuurt aan een ander. De onderhuurder heeft dus een overeenkomst met de oorspronkelijke huurder. Ben je van plan om je kamer onder te verhuren of een kamer in onderhuur te huren, dan moet je het volgende weten:

-Als huurder mag je de kamer of woning alleen onderverhuren met toestemming van de huiseigenaar.
- Als de huur wordt opgezegd is de hoofdregel dat men alleen recht heeft op huurbescherming tegenover degene van wie men rechtstreeks huurt. Voor onderhuur van een onzelfstandige woonruimte (kamer) houdt dat in dat de onderhuurder moet vertrekken als de hoofdhuurder de woning moet verlaten of de huur opzegt. Voor onderhuur van zelfstandige woonruimte heeft de onderhuurder het recht om de het huurcontract voort te zetten bij de verhuurder.
-Bij zelfstandige woonruimte kun je als onderhuurder de huurovereenkomst overnemen als de hoofdverhuurder vertrekt. Is de huiseigenaar het hier niet mee eens, dan moet hij binnen 6 maanden de huurovereenkomst laten beƫindigen door de kantonrechter.