JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Huisvestingsvergunning

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Huisvestingsvergunning

 Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope woning te mogen wonen. Zo ziet de gemeente erop toe dat goedkope woningen ook daadwerkelijk worden verhuurd of verkocht aan mensen met een lager inkomen. Of je een huisvestingsvergunning nodig hebt, bepaalt je gemeente.

Huisvestingsvergunningen zijn er alleen voor goedkope huurwoningen en koopwoningen. Wat een goedkope woning is, bepaalt de gemeente. Voor huurwoningen geldt in principe dat ze goedkoper moeten zijn dan de grens voor huurtoeslag.

Gemeenten bepalen zelf voor welke woningen een huisvestingsvergunning nodig is. Of je een vergunning nodig hebt, kun je navragen bij je gemeente.

Gemeenten kunnen eisen dat je aan bepaalde voorwaarden voldoet, voordat je een huisvestingsvergunning krijgt. Bijvoorbeeld:

  • je moet werken of studeren in de betreffende gemeente of regio (eis van economische binding);
  • je moet al wonen in de betreffende gemeente of regio (eis van maatschappelijke binding);
  • de woning moet passen bij je inkomen en samenstelling van je huishouden.

Gemeenten mogen niet voor iedereen voorwaarden stellen. Zo kunnen langdurig werklozen, personen in een echtscheidingsprocedure, ernstig gehandicapten, gepensioneerden en vluchtelingen met een verblijfsstatus meestal geen bindingseisen opgelegd krijgen.

Op grond van bepaalde urgentiecriteria kun je voorrang krijgen bij de toewijzing van een goedkope woning. Deze criteria zijn bijvoorbeeld:

  • medische indicatie;
  • sociale indicatie;
  • woon-werkafstand;
  • het achterlaten van een schaarse woning;
  • leeftijd.

Welke regels jouw gemeente hanteert bij het afgeven van een huisvestingsvergunning, kun je nalezen in de gemeentelijke huisvestingsverordening. Deze kun je opvragen bij je gemeente.