JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Ouder dan 18 jaar

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Ouder dan 18 jaar

Als je ouder bent dan 18 jaar, dan heb je slechts recht op een bijstandsuitkering als je geen aanspraak kunt maken op andere voorzieningen en indien aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van een bijstandsuitkering is voldaan. De regeling van de bijstand gaat ook uit van de onderhoudsplicht van ouders, daarom is de hoogte van een bijstandsuitkering voor jongeren onder de 21 jaar bijzonder laag.