JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Onder de 18 jaar

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Onder de 18 jaar

Als je onder de 18 bent, kunnen je ouders kinderbijslag voor jou krijgen en eventueel een verhoging van het kindgebonden budget. Woon je niet meer thuis? Ook dan kunnen je ouders kinderbijslag ontvangen. Ze moeten jou dan wel onderhouden. Of je ouders nog kinderbijslag krijgen is afhankelijk van jouw inkomen.

 

In heel uitzonderlijke situaties kun je als minderjarige aanspraak maken op een uitkering via het UWV Werkbedrijf of het Jongerenloket.  Dit is het geval wanneer je in een zogenaamde 'crisissituatie' het ouderlijk huis hebt verlaten en niet van plan bent terug te keren. Je moet dan wel contact hebben met een hulpverleningsinstantie. Omdat je ouders onderhoudsplichtig zijn, zal het UWV of het jongerenloket het bedrag dat ze jou geven, proberen te verhalen op je ouders.

meer info kun je vinden op:
- www.svb.org (sociale verzekeringsbank kinderbijslag)
- www.toeslagen.nl (kindgebonden budget)