JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Financiering van school- en studiekosten

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Financiering van school- en studiekosten

Jonger dan 18
Afhankelijk van je leeftijd en opleiding kunnen jij of je ouders geld krijgen voor het betalen van jouw school- en studiekosten. Ben je jonger dan 18 jaar en zit je op een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs dan kunnen je ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Vanaf schooljaar 2015-2016 verdwijnt de originele tegemoetkoming ouders. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget hoger. Op www.toeslagen.nl kunnen je ouders lezen hoeveel kindgebonden budget ze kunnen krijgen.

 

Voortgezet [speciaal] onderwijs.
Ben je 18 jaar of ouder en zit je op een school voor voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs dan heb je zelf recht op een tegemoetkoming in de studiekosten. Deze tegemoetkoming is een gift. Als je aan de voorwaarden van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) voldoet heb je in ieder geval recht op een basistoelage. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de vraag of je thuis- of uitwonend bent. Naast de basistoelage kun je nog een extra bedrag krijgen, afhankelijk van het inkomen van je ouders.

De tegemoetkoming geldt voor scholieren die een voltijdopleiding doen in het voortgezet onderwijs. Dus voor vmbo, havo, vwo, mavo, lwoo, praktijkonderwijs, vso (tot je 20e) en vavo in Nederland. Zit je op een particuliere school, informeer dan bij de school wat de mogelijkheden zijn.

Voor meer info check: www.duo.nl

 

MBO

Als je 18 of ouder bent en een voltijdopleiding in het mbo volgt, kun je studiefinanciering aanvragen. Vraag 3 maanden van tevoren aan, maar in ieder geval vóór de maand waarin het moet ingaan. Vraag je pas daarna aan, dan loop je studiefinanciering mis.

Doe je een opleiding op niveau 1 of 2, dan zijn je basisbeurs en eventuele aanvullende beurs altijd een gift.
Doe je een opleiding op niveau 3 of 4? Dan worden de basisbeurs en aanvullende beurs pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Dit noemen we ook wel 'prestatiebeurs'. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen de aanvullende beurs over je eerste 12 maanden met studiefinanciering mag je altijd houden.

www.duo.nl

 

 

HBO- of universitaire opleiding

Als je jonger bent dan 30 jaar en een voltijdopleiding aan hbo of universiteit volgt, kun je studiefinanciering aanvragen. Vraag 3 maanden van tevoren aan, maar in ieder geval vóór de maand waarin het moet ingaan. Vraag je pas daarna aan, dan loop je studiefinanciering mis.

Je studiefinanciering is een lening. Die lening moet je na je studie terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering.
Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. Behalve de aanvullende beurs in je eerste 5 maanden met studiefinanciering, die mag je altijd houden.

www.duo.nl

 

 

Bijverdienen:

Val je onder het nieuwe studiefinancieringsbeleid dan mag je onbeperkt bijverdienen. Onder het oude stelsel voor hbo en universiteit is er nog wel een grens voor bijverdienen. De grens voor bijverdienen is in 2016 € 13.989,13. Het gaat om je verzamelinkomen of belastbaar loon. Als je de grens voor bijverdienen nadert, moet je je studiefinanciering stopzetten.