JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Naar de rechter stappen

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Naar de rechter stappen

Wil je naar de rechter stappen dan moeten je ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger) dat doen. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel:  • als er problemen zijn met de omgangsregeling

  • een minderjarige moeder kan de Kinderrechter vragen haar meerderjarig te laten verklaren in verband met het gezag over haar kind 

  • in bijzondere gevallen kan een minderjarige de rechter vragen een bijzonder curator te benoemen, die dan de plaats inneemt van de ouders/wettelijk vertegenwoordiger.