JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Naturalisatie

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Naturalisatie

Je kunt op verschillende manieren de Nederlandse nationaliteit krijgen: door geboorte, door adoptie en door naturalisatie (er zijn er nog een aantal maar die komen niet vaak voor). Vreemdelingen die een VVR-ONB hebben kunnen zich, onder bepaalde voorwaarden, laten naturaliseren tot Nederlander. Hiermee verkrijgen zij de Nederlandse nationaliteit.

De algemene voorwaarden voor naturalisatie zijn:

  • Je bent achttien jaar of ouder; om dit te bewijzen moet je een geboorteakte overleggen.
  • Je woont 5 jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, CuraƧao of Sint Maarten. Dat betekent ook dat je steeds op tijd je verblijfsvergunning hebt verlengd. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen. 
  • Je bent voldoende ingeburgerd en je kunt Nederlands lezen, schrijven, spreken en verstaan. Je moet dit aantonen door een inburgeringsexamen af te leggen.
  • Je hebt de laatste vier jaar geen gevangenisstraf uitgezeten, leer- of taakstraf uitgevoerd of hoge geldboete betaald.  
  • Je bent bereid afstand te doen van je huidige nationaliteit. Doe je geen afstand van je huidige nationaliteit terwijl dat wel zou moeten, dan kan het Nederlanderschap weer worden ingetrokken.
  • Je hebt een verblijfsvergunning voor onbepaade tijd of voor een niet-tijdelijk doel, zoals gezinshereniging.
  • Je moet de verklaring van verbondenheid afleggen.

Daarnaast zijn er nog enkele uitzonderingen. Je vindt deze informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).