JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Verblijfsvergunning

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Verblijfsvergunning

 Wanneer je een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvraagt, moet je aantonen dat je de Nederlandse taal beheerst en kennis hebt van de Nederlandse samenleving. Dat geldt ook als je een zelfstandige verblijfsvergunning wilt krijgen, nadat je drie jaar legaal bij een persoon in verband met een relatie of gezin hebt verbleven. Dit wordt de zogeheten inburgeringseis genoemd. De IND controleert bij een aanvraag of je het inburgeringsexamen hebt gehaald.

In een aantal situaties hoef je niet aan de inburgeringseis te voldoen. Je kunt dan een vrijstelling of ontheffing krijgen. Als je vragen hebt neem dan contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 • Vrijstelling inburgeringeis

  Belangrijkste redenen om vrijgesteld te worden van de inburgeringseis:

  • Je bent jonger dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar;

  • Je hebt van je 5e jaar tot en met uw 18e jaar minstens 8 jaar in Nederland gewoond;

  • Je hebt een diploma of certificaat dat recht geeft op vrijstelling of je volgt na de leerplicht een opleiding voor een diploma of certificaat;

  • Je bent EU onderdaan of familielid van een EU onderdaan;

  • Je hebt de Turkse nationaliteit;

  • Let op: de Korte Vrijstellingstoets (KVT) is met de invoering van de nieuwe Wet Inburgering (per 1 januari 2013) afgeschaft. Deze vrijstellingstoets kunt u dus nu niet meer afleggen. Als u de korte vrijstellingstoets al heeft afgelegd, kunt u zich waarschijnlijk ook nu nog beroepen op vrijstelling.


   Voor meer info kijk op: www.ind.nl en www.juridischloket.nl