JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Inzagerecht

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Inzagerecht

Jongeren vanaf 12 jaar die te maken hebben met de jeugdhulpverlening, hebben in principe het recht om hun gegevens in te zien en er een kopie van te krijgen. Als je ouder bent dan 12 jaar, dan mag een instelling niet zonder jouw toestemming anderen informatie over jou geven of anderen inzage in jouw dossier geven. Tenzij de personen beroepsmatig bij de hulp aan jou zijn betrokken of je wettelijke vertegenwoordigers zijn (als je jonger bent dan 16 jaar). Inzage in je eigen dossier kan worden geweigerd als je niet in staat wordt geacht je eigen belangen te kunnen behartigen of als iemand anders dan jij, door inzage in zijn privé-sfeer zou worden geschaad. Instellingen zijn verplicht om een regeling te hebben waarin het recht op inzage en de redenen om te weigeren worden genoemd.