JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Contact met ouders en hulpverleners

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Contact met ouders en hulpverleners

Als je voor informatie of advies naar een instelling gaat, hoeft die instelling daarover geen contact op te nemen met je ouders. Als de hulp bestaat uit langdurige begeleiding of behandeling, moeten je ouders betrokken worden bij de beslissing daarover. Bijvoorbeeld als je in een pleeggezin geplaatst wordt of een tehuis, maar ook als je een dagbehandeling krijgt in een Boddaertcentrum (een groep voor kinderen van 5 tot 13 jaar bij wie de ontwikkeling minder evenwichtig verloopt dan bij hun leeftijdsgenootjes). Als het gaat om een noodsituatie en je meteen in een crisiscentrum opgenomen moet worden, volgt de toestemming van je ouders later. Ouders moeten de instelling informatie geven over hun naam en adres en over de zorg- en AVP verzekering (= Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren, ook wel bekend als WA- verzekering). Bovendien moeten ze een eigen bijdrage voor de hulpverlening betalen. Meer informatie hierover vind je op www.lbio.nl