JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Ontheffing

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Ontheffing

Ontheffing van het ouderlijk gezag vindt plaats wanneer ouders aangeven wel graag voor hun kinderen te willen zorgen, maar het niet kunnen. Het is onmacht en het gemis aan kwaliteiten om een kind op te voeden. De ouders of de voogd dienen akkoord te gaan met de ontheffing, en het moet in het belang zijn van het kind. In sommige gevallen is er sprake van gedwongen ontheffing, bijvoorbeeld als het kind al twee jaar uit huis is geplaatst met ots, en dat heeft niet geholpen om de problemen op te lossen. Bij ontheffing verliezen ouders alle zeggenschap over het kind, maar ze blijven wel onderhoudsplichtig. De kinderen worden uit huis geplaatst (als ze dat niet al waren) en de voogdij gaat naar een derde (familie) of een voogdij- instelling. De voogd bepaalt of, en hoe, er nog contact zal zijn tussen kind en ouders. En als het kind vermogen heeft, verliezen de ouders het beheer daarover.