JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Onder toezichtstelling (OTS)

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Onder toezichtstelling (OTS)

OTS is een maatregel die kan worden uitgesproken door de kinderrechter wanneer de geestelijke of lichamelijke belangen of gezondheid van een minderjarige ernstig worden bedreigd. Ouders kunnen zelf OTS aanvragen, maar ook de Officier van Justitie of de Raad voor de Kinderbescherming kunnen daartoe beslissen. Anderen, inclusief de minderjarige zelf, kunnen niet rechtstreeks OTS aanvragen, maar moeten dat doen via de Raad. De Raad stelt vervolgens een onderzoek in en komt met een advies. Dan volgt een zitting bij de kinderrechter. Bij jongeren vanaf 12 jaar wordt om hun mening gevraagd, zonder dat de ouders erbij zijn. Het uitgangspunt is dat ouders het gezag houden, maar dat het wordt beperkt. Als de rechter vindt dat OTS nodig is, stelt hij de minderjarige onder toezicht van een voogdij-instelling en wordt het ouderlijk gezag geheel of gedeeltelijk beperkt. Bovendien kan de jongere uit huis worden geplaatst. OTS wordt voor maximaal een jaar uitgesproken en kan telkens voor een jaar worden verlengd.