JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Jeugdbescherming

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Jeugdbescherming

Er is een belangrijk verschil tussen jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. Bij jeugdhulpverlening gaat het om vrijwillige hulp en houdt de ouder het gezag. Bij jeugdbescherming gaat het om gedwongen hulp en kan de rechter een maatregel uitspreken waardoor het ouderlijk gezag wordt beperkt of ontnomen.

Er zijn vier maatregelen die de rechter kan uitspreken:
- ondertoezichtstelling (ots)
- ontheffing van het ouderlijk gezag
- ontzetting uit het ouderlijk gezag
- voorlopige voogdij