JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Verhoor

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Verhoor

Als je wordt verdacht van een strafbaar feit, mag de politie je aanhouden en verhoren. Het verhoor vindt plaats op het politiebureau. De politie mag je maximaal 6 uur vasthouden. Hierbij telt de tijd tussen 0.00 uur en 9.00 uur niet mee. Jongeren onder de 18 jaar mogen ook verhoord worden door de politie. De ouders hoeven daar niet bij aanwezig te zijn. Zij worden wel zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Inverzekeringstelling

De (hulp)officier van justitie kan bepalen dat je langer op het bureau moet blijven dan de 6 uur voor verhoor. Je wordt dan in verzekering gesteld. Bij je inverzekeringstelling krijg je een advocaat aangewezen die je rechtsbijstand verleent. Je kunt ook zelf een advocaat kiezen.

Verlenging inverzekeringstelling

Je inverzekeringstelling duurt in eerste instantie maximaal 3 dagen. In deze periode overlegt de politie met een officier van justitie wat er verder moet gebeuren. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Je wordt nog maximaal 3 dagen langer vastgehouden op het politiebureau;
  • Je wordt vrijgelaten; 
  • Je wordt voorgeleid aan de officier van justitie.

Voorgeleiding bij de officier van justitie

Als je wordt voorgeleid aan de officier van justitie, heeft hij je dossier al van de politie ontvangen. Hij kent dus de feiten. Na de voorgeleiding zijn er 2 mogelijkheden:

  • De officier van justitie vindt het niet nodig dat je nog langer wordt vastgehouden. Je komt dan vrij. Als de officier van justitie heeft besloten je te vervolgen, krijg je een dagvaarding mee. Daarin staat wanneer je zaak voor de rechter komt.
  • De officier van justitie vindt dat je nog langer moet worden vastgehouden. Hij zal de rechter-commissaris vragen om een bevel tot bewaring af te geven. Daarmee begint je voorlopige hechtenis.