JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Persoonsdossier

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Persoonsdossier

Als je veroordeeld wordt voor een misdrijf krijg je een persoonsdossier. Het bevat alle rapporten over onderzoeken naar gedrag of de levensomstandigheden in verband met lopende strafzaken. Dit geldt ook voor 16- en 17 jarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Een rapport wordt na tien jaar verwijderd uit het persoonsdossier.

Je kunt meer informatie vinden en opvragen bij de Justitiële Informatiedienst:

Egbert Gorterstraat 6
Postbus 337
7600 AH Almelo
Telefoon: 088 - 998 90 00

E-mail: info@justid.nl
Internet: www.justid.nl

De Justitiële Informatiedienst:

  • verstrekt gegevens over personen die met Justitie in aanraking zijn geweest;

  • verzamelt en beheert deze gegevens.

De Justitiële Informatiedienst is een zelfstandige dienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De dienst valt onder de Directie Informatisering Rechtspleging en Rechtshandhaving (DIRR).

Inzage strafrechtelijke gegevens:

Voor de uitvoering van een goede strafrechtspraak worden strafrechtelijke gegevens verwerkt in registers en persoonsdossiers. De Justitiële Informatiedienst beheert deze gegevens in het zogenoemde Justitieel Documentatie Systeem (JDS). Het JDS bevat ook de psychiatrische en psychologische rapporten over onderzoeken naar het gedrag of de levensomstandigheden van natuurlijke personen. Dit is het Persoonsdossier (PD).

Voor inzage in de gegevens in het JDS, kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst. Dit kan ook per e-mail. Zijn je gegevens fout en/of onvolledig? Ook dan kan je een schriftelijk verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst om de gegevens aan te passen