JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Medische behandeling

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Medische behandeling

Iedereen heeft recht op medische behandeling als hij of zij ziek is. Voor een medische behandeling moet altijd toestemming gegeven worden. Als je 16 jaar of ouder bent, kun je zelfstandig een behandelingsovereenkomst sluiten met je arts. Je hebt dan geen goedkeuring meer nodig van je ouders. Dit betekent ook dat de arts de informatie die je hem geeft niet mag doorspelen aan je ouders. Ben je tussen de 12 en 16 jaar, dan beslis je samen met je ouders en heb je zelf het laatste woord. Een voorwaarde is wel dat je in staat moet zijn tot een ‘redelijke waardering van je belangen'. Dat betekent dat je zelf moet kunnen afwegen wat de gevolgen zijn van je keuze. Voor kinderen jonger dan 12 jaar beslissen de ouders. Maar het kind heeft wel recht op informatie die hij of zij kan begrijpen. Als de ouders geen toestemming willen geven voor medische behandeling en de gezondheid van het kind loopt ernstig gevaar, kan de rechter vervangende toestemming geven. Wanneer de ouders bijvoorbeeld geen toestemming willen geven voor een bloedtransfusie op grond van hun godsdienstige overtuiging, dan kan de Raad voor de Kinderbescherming de rechter verzoeken het kind voorlopig onder toezicht te stellen. Hierdoor kan alsnog de bloedtransfusie plaatsvinden.