JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Onderhoudsplicht

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Onderhoudsplicht

Ouders zijn onderhoudsplichtig ten opzichte van hun kinderen. Dat betekent dat ze financieel voor hun kinderen moeten zorgen tot ze 21 jaar zijn. Voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Wat dat precies inhoudt, is moeilijk te zeggen. Het gaat in elk geval om de kosten van de lichamelijke en geestelijke opvoeding van het kind. Maar ouders hoeven niet elke studie die hun kind wil volgen te betalen of elke vorm van vrijetijdsbesteding voor hun rekening te nemen. In bijzondere situaties kunnen ouders de rechter vragen de onderhoudsplicht te matigen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders.

Niet alleen ouders zijn onderhoudsplichtig ook stiefouders, adoptiefouders en voogden hebben onderhoudsplicht. Er is nog een andere vorm van onderhoudsplicht, namelijk die van (ex- )partners.
Zo zijn (ex-)echtgenoten en (ex-)geregistreerde partners onderhoudsplichtig ten opzichte van elkaar en samenwonenden die dat geregeld hebben in een samenlevingscontract zijn dat ook. De onderhoudsplicht blijft, ook als je uit elkaar gaat. Dat heet alimentatie.

Ouders hebben trouwens recht op de rente van het vermogen van hun minderjarige kinderen. Dit wordt vruchtgenot genoemd. Ouders hebben echter geen recht op het loon dat kinderen verdienen met een baantje. Kinderarbeid is namelijk verboden, en het exploiteren van kinderen ook. Maar ouders kunnen wel verwachten, als een kind inwoont en anders dan incidenteel wat inkomen uit arbeid verdient, naar draagkracht bijdraagt in de kosten van de huishouding.