JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Trouwen, samenwonen en geregistreerd partnerschap

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Trouwen, samenwonen en geregistreerd partnerschap

Jongeren onder de 18 mogen eigenlijk niet trouwen, ook al stemmen de ouders hiermee in. Er is één uitzondering: als een meisje van 16 of 17 zwanger is. Zij kan trouwen als zij een verklaring heeft van een arts. Een jongen van 16 of 17 jaar die wil trouwen met een zwanger meisje kan ook toestemming krijgen op grond van die verklaring, met daarnaast toestemming van de ouders of voogd. Als ze getrouwd zijn, zijn ze meerderjarig, zelfs als ze daarna gaan scheiden. Een minderjarige ongehuwde moeder vanaf 16 jaar kan aan de rechter vragen haar meerderjarig te verklaren, omdat ze gezag uit moet kunnen oefenen over haar kind. Een minderjarige kan namelijk geen gezag uitoefenen.

Boven de 18 jaar mag je zelf weten of je trouwt, al zijn er wel een paar vereisten. Je verstandelijke vermogens moeten voldoende zijn en als je nauwe bloedverwanten bent (broer en zus bijvoorbeeld) mag je niet met elkaar trouwen. Bij de voltrekking van het huwelijk moeten er minimaal twee en maximaal vier getuigen aanwezig zijn, die volgens de wet meerderjarig zijn.

Als je getrouwd bent heeft dit allerlei gevolgen. Kinderen die in een huwelijk geboren worden hebben automatisch familiebanden, je hebt een onderhoudsplicht naar elkaar toe.

Als je samenwoont zijn deze dingen niet automatisch geregeld, je krijgt b.v. niet automatisch alimentatie als je uit elkaar gaat of erft de ander niets als één van de twee overlijdt.

Wil je deze zaken wel regelen dan kan dat door:
- een samenlevingscontract af te sluiten
- de relatie officieel te laten registreren bij de burgerlijke stand (=geregistreerd partnerschap).

In sommige gevallen kunnen ook minderjarigen een registratie aangaan: wanneer ze ‘gewichtige redenen’ hebben, en toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

Als je samenwoont, of je relatie hebt laten registreren, moet je het gezag over eventuele kinderen altijd apart regelen.

Kijk op de website van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) voor meer informatie.