JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Naamrecht

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Naamrecht

Voornamen worden bij de aangifte van de geboorte opgegeven bij de burgerlijke stand. Ouders kunnen zelf kiezen welke naam ze hun kind geven, maar de ambtenaar mag sommige voornamen weigeren, omdat ze ongepast zijn (fietsenhok zou raar zijn als voornaam). Je kunt je voornaam laten wijzigen, maar daar moet je wel een reden voor hebben, bijvoorbeeld omdat er nare herinneringen aan die naam kleven. Je moet daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank, en als je minderjarig bent moet de wettelijk vertegenwoordiger dat voor je doen.

Welke achternaam (ook wel familienaam of geslachtsnaam) je krijgt is een stuk ingewikkelder. Als je ouders getrouwd zijn, of je vader heeft je erkend, dan kun je de achternaam van je vader of moeder krijgen. Als je vader je niet heeft erkend, krijg je de achternaam van je moeder. Achternamen kunnen gewijzigd worden, maar daar moeten wel goede redenen voor zijn. Bovendien kost het behoorlijk wat geld. Zolang je minderjarig bent, kan je naam worden gewijzigd in die van je andere ouder of in die van degene die je verzorgt. Als je ouders zijn gescheiden, kun je de naam krijgen van de ouder waarbij je woont en die jou verzorgt en opvoedt. Wanneer 1 van je ouders een partner heeft en zij voeden je samen op, dan kun je de achternaam van die partner krijgen. Als je in een pleeggezin woont, kun je de naam krijgen van een van je pleegouders. Dat kan trouwens niet zomaar. De persoon van wie je de naam aanneemt moet jou drie jaar achter elkaar hebben verzorgd en opgevoed (bij kinderen onder de twaalf is dat zelfs vijf jaar). Kinderen boven de twaalf moeten zelf instemmen met het verzoek.

Je kunt de naamswijziging die je ouders hebben gedaan toen je minderjarig was ongedaan laten maken: één keer, voor je 21 wordt.

Kijk op Justis.nl voor meer informatie en de wet- en regelgeving rondom naamswijziging.