JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Adoptie

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Adoptie

Adoptie van Nederlandse kinderen komt maar heel weinig voor. Kinderen uit het buitenland worden vaker geadopteerd. Twee personen kunnen een adoptie aanvragen, maar ook één persoon kan onder bepaalde voorwaarden een kind adopteren.

Of één of twee mensen een kind adopteren heeft verschillende gevolgen. Bij adoptie door twee personen worden de banden met de oorspronkelijke ouders verbroken en vervangen door banden met de adoptieouders. Bij éénouderadoptie gebeurt dat ook, behalve als er sprake is van stiefouderadoptie. Dan blijft de band met één ouder bestaan. Vanaf de leeftijd van 20 jaar kan een geadopteerd kind gedurende drie jaar een verzoek indienen bij de rechtbank om de adoptie te herroepen, maar dat komt heel weinig voor.