JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Stiefgezin | co-ouders | pleeggezin

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Stiefgezin | co-ouders | pleeggezin

Co-ouders
Soms blijven ouders na hun scheiding allebei evenveel voor hun kinderen zorgen: dan zijn ze co-ouders. Dat betekent dat je even vaak bij je moeder woont als bij je vader.

Stiefgezin
Stiefgezinnen zijn gezinnen met kinderen uit een eerdere relatie van één van de partners. Dat is als een van je ouders gaat samenwonen of trouwen met iemand anders. Het maakt trouwens wel uit of je ouder is hertrouwd, want als dat zo is, is je stiefouder net als je ‘gewone’ ouder onderhoudsplichtig.

Pleeggezin
Als je (tijdelijk) niet bij je eigen ouders woont, maar bij andere mensen, woon je in een pleeggezin. Voor het ouderlijk gezag maakt dat niet uit, behalve als je via de kinderbescherming in een pleeggezin bent geplaatst. Dan kan het zijn dat je onder het gezag komt te staan van een voogdij- instelling of een andere voogd.