JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Ouderlijk gezag en voogdij

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Ouderlijk gezag en voogdij

Onder (ouderlijk) gezag staan betekent dat je ouders de plicht en het recht hebben je te verzorgen en je op te voeden. Daar wordt ook onder verstaan de zorg en verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en het bevorderen van je persoonlijkheid. Ze kunnen belangrijke beslissingen over je nemen. Volgens de wet ben je pas helemaal verantwoordelijk voor jezelf als je 18 jaar bent, dan ben je meerderjarig. Ouderlijk gezag wordt uitgeoefend door minstens één ouder. Het kunnen allebei je ouders zijn, maar ook een ouder alleen of een ouder samen met haar of zijn partner.

Naast ouderlijk gezag bestaat er ook voogdij. Voogdij wordt uitgeoefend door een voogd, en dat is altijd iemand anders dan je ouder(s), een derde. Voogdij kan ook worden uitgeoefend door een voogdij-instelling. Dit is het geval wanneer je onder toezicht bent gesteld. Wat ondertoezichtstelling precies is, kun je vinden in het hoofdstuk over jeugdbescherming. De voogd is dan je wettelijke vertegenwoordiger.