JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Lijm

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Lijm

Wat is glue sniffing
Glue sniffing is het snuiven van vluchtige oplosmiddelen. Het wordt gedaan om in een roes te raken. Het gaat hierbij om producten als lijm, benzine, gas uit sigarettenaanstekers, verf en lakverdunners, nagellakverwijderende stoffen of drijfgassen uit spuitbussen. Na inademing hebben de middelen vrijwel direct effect, met doorgaans een korte werkingsduur.

Wat voel je van glue sniffing
De effecten lijken een beetje op alcohol: je voelt je licht aangeschoten, in een roes. Je staat niet stevig meer op je benen en je wordt duizelig. Soms komen er hallucinaties, die meestal plezierig en kleurrijk zijn. Neem je meer dan raak je in een dromerige toestand en treden er bewegingsstoornissen op. Je kunt dan nauwelijks meer op je benen staan en krijgt geheugenverlies. Dit is te vergelijken met dronkenschap, waarbij je jezelf niet meer onder controle hebt. De gebruiker wil meestal in een lichte roes blijven. Na gebruik kan een kater ontstaan. Je hebt dan last van hoofdpijn en misselijkheid, maar bij grotere doseringen kan verlies van bewustzijn optreden. Uiteindelijk kunnen verlammingsverschijnselen optreden, ook van de ademhalingsspieren. Dan staat de ademhaling stil en het hart houdt ermee op.

Wat zijn de risico's van glue sniffing
Veel oplosmiddelen zijn brandbaar en, wanneer ze met lucht vermengd worden, explosief. Een sigaretje opsteken kan rampzalige gevolgen hebben. Sommige gebruikers worden zeer opgewonden en agressief, en zijn naderhand volledig vergeten wat er tijdens de roes is gebeurd. Ook verstikking kan voorkomen, met name wanneer er gebruikt wordt met een plastic zak over het hoofd. De overige risico's liggen vooral op het lichamelijk vlak. Tri en gefluorideerde koolwaterstoffen kunnen ernstige hartritmestoornissen teweegbrengen die soms de dood tot gevolg hebben. Stoffen zoals hexaan, benzine, tri of samengestelde lakverdunners veroorzaken verlammingsverschijnselen. Tolueen (wat veelal in lijm zit) leidt tot neurologische schade. Tri en tetra kunnen nier- en leverbeschadigingen opleveren. Bloedarmoede en andere bloedziekten worden veroorzaakt door de meeste oplosmiddelen. Drijfgassen in spuitbussen hebben een extra risico voor de longen. Bij chronisch gebruik liggen evenwichts-, gezichts- en gehoorstoornissen op de loer, terwijl het denkvermogen achteruit gaat. Doofheid en dementie kunnen het gevolg zijn van heftig gebruik.

Is glue sniffing verslavend
Het lichaam went aan de oplosmiddelen, waardoor de dosissen steeds verhoogd moeten worden. De meest genoemde klachten zijn: angst, slapeloosheid, duizelingen, verminderde eetlust, duizeligheid en misselijkheid. Geestelijke afhankelijkheid treedt wel op, wat wil zeggen dat de persoon sterk verlangt naar de roes.