JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Cocaine

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Cocaine

Cocaïne is een wit, kristalachtig poeder. Het wordt uit de bladeren van de cocaplant gehaald, die groeit in Zuid-Amerika. Voor cocaïne worden verschillende andere namen gebruikt, maar de populairste luidt kortweg 'coke'. Op een vrij eenvoudige manier kan de cocaïne aan de bladeren van de cocaplant onttrokken worden, totdat er vrijwel zuiver cocaïnepoeder overblijft. Eenmaal op de markt wordt de cocaïne vaak vermengd met andere stoffen.

Wat voel je van cocaïne
Meestal wordt cocaïne gesnoven. Het poeder wordt daarvoor in een 'lijntje' gelegd en met behulp van een kokertje in de neus opgehaald. Als het eerst wordt opgelost in water, kan cocaïne ook in een ader geïnjecteerd worden. Het roken van cocaïne heeft geen zin, omdat het verbrand is voordat het de longen bereikt. Cocaïne kan wel gerookt worden als het eerst is omgezet in cocaïnebase, dat 'crack' wordt genoemd. Wordt de crack gerookt in een waterpijp of een speciaal crackpijpje, dan spreken we van 'basen'. Het snuiven van een lijntje cocaïne heeft al na een paar minuten effect. Dat effect gaat ongeveer een half uur door. Bij spuiten of basen werkt de cocaïne nog sneller, maar het effect is na een minuut of tien alweer verdwenen. Wat je voelt, is afhankelijk van de dosis en de manier waarop je het gebruikt. Ook je lichaamsgewicht, je lichamelijke conditie en de verwachting die je ervan hebt spelen een rol. Maar in grote lijnen zou je de effecten als volgt kunnen omschrijven: je krijgt een groter uithoudingsvermogen, een hongerig gevoel en je voelt geen vermoeidheid meer. Ook pijn voel je minder snel. Je wordt opgewekt en vrolijk, het lijkt alsof je meer energie krijgt en je denkt dat je de hele wereld aan kunt. Deze effecten doen zich voor als je af en toe cocaïne neemt, en niet teveel tegelijk. De effecten zijn binnen een half uur verdwenen. Als je het gevoel terug wil krijgen, moet je opnieuw nemen. Zwaardere gebruikers worden vaak rusteloos en raken snel geïrriteerd. Zelfvertrouwen kan doorslaan tot overmoed. En de zware gebruiker gaat in een schijnwereld leven. De contacten met anderen zijn oppervlakkig, er wordt drukte gemaakt om niets en ook gevoelens van verliefdheid voor iemand op dat moment blijken achteraf schijn. Terwijl matig gebruik van cocaïne seksueel opwindend kan werken. Maar bij toenemend gebruik neemt dat effect af en kan de zin in seks helemaal verdwijnen. Kortom, cocaïnegebruik kan een probleem worden, zeker als het moet dienen om een zogenaamd 'ander mens' van je te maken, bijvoorbeeld wanneer je denkt dat coke je meer zelfvertrouwen geeft. Wie daar gevoelig voor is, kan na een keertje proberen al snel in de verleiding komen om het nog eens te doen.

Wat zijn de risico's van cocaïne
Naast afhankelijkheid brengt cocaïne de volgende risico's met zich mee:
* Wie regelmatig en veel cocaïne gebruikt, verliest eetlust, vermagert en doet een aanslag op de lichamelijke conditie. De weerstand tegen infecties neemt af, er doen zich trillingen, bewegingsstoornissen en verstoringen van het hartritme voor.
* Cocaïne neemt vermoeidheidsgevoelens weg. Je kunt daardoor energie gebruiken die ten koste gaat van je reserves, omdat je de natuurlijke grens niet meer voelt. Samen met slapeloosheid leidt dat tot uitputting: voor een deel van de gebruikers een reden om opnieuw te gebruiken.
* Dat risico speelt extra bij de combinatie cocaïne en alcohol. De alcohol verdooft en maakt dronken: de cocaïne pept weer op. Dat lijkt een ideale combinatie voor een lang avondje uit, maar gezond is anders. Je voelt niet meer hoeveel je gedronken hebt en gaat dus gewoon door. Dat kan de volgende dag(en) een flinke kater opleveren: voor een deel van de gebruikers een reden om opnieuw te gebruiken.

  • Zwaar gebruik kan leiden tot waanvoorstellingen die beangstigend zijn. Je wordt achterdochtig en voelt je bedreigd. Dat kan omslaan in agressie.
  • Wie vaak cocaïne gebruikt, kan het gevoel krijgen dat er beestjes onder zijn huid zitten en gaat daardoor tot bloedens toe krabben. 
  • Door het snuiven van cocaïne trekken de bloedvaten in de neus samen. Daarom kan bij frequent gebruik het slijmvlies in de neus beschadigen, dat geeft een heftige pijn in de neus. Als cocaïne bij het snuiven in de voorhoofdholte terecht komt, kan het daar verstoppingen en hoofdpijn veroorzaken. 
  • Door het niet steriel spuiten van cocaïne kunnen spuitabcessen ontstaan. 
  • Gebruik van crack brengt extra lichamelijke risico's met zich mee, zoals aantasting van de longen door de bloedvatvernauwing.
  • Mensen met een zwak hart, zwakke vaten, hoge bloeddruk, suikerziekte of epilepsie lopen extra risico's. 
  • Voordat het bij de gebruiker terechtkomt, is cocaïne vaak vermengd met andere stoffen. Die zijn meestal niet gevaarlijk, maar het betekent wel dat je niet krijgt waarvoor je (veel) betaalt.

Kun je aan cocaïne verslaafd raken
Je kunt onderscheid maken tussen lichamelijke afhankelijkheid en geestelijke afhankelijkheid. We spreken van lichamelijke afhankelijkheid, als het lichaam protesteert wanneer met gebruik van een middel wordt gestopt (ontwenningsverschijnselen). Bij het gebruik van cocaïne treedt dit niet op. Geestelijke afhankelijkheid houdt in dat je steeds sterker naar het middel verlangt en je eigenlijk niet meer prettig kunt voelen zonder. Cocaïnegebruik kan wel degelijk leiden tot geestelijke afhankelijkheid. Want als je vaker of meer gaat gebruiken, dan is dat vanwege de effecten die cocaïne op je persoonlijkheid heeft. Je hebt het dan nodig om je zelfvertrouwen op te krikken, bijvoorbeeld in stressvolle situaties. Dit kan toename van gebruik in de hand werken, omdat op een gegeven moment elke onzekere situatie met behulp van cocaïne te lijf wordt gegaan. Het vervelende daarbij is, dat je onzekerheid alleen maar toeneemt naarmate je vaker gebruikt. Op deze manier kun je in een cirkeltje terechtkomen. De meeste gebruikers zien dat gevaar wel, maar denken dat het hen niet zal overkomen. Ze maken zichzelf wijs, dat ze elk moment kunnen stoppen. Problemen met cocaïne worden dus in eerste instantie veroorzaakt doordat iemand een lage dunk van zichzelf heeft: hij denkt dingen niet aan te kunnen. Cocaïne geeft het gevoel wel alles onder controle te hebben. Dat lijkt een mooie oplossing, maar dat is het niet, want dat gevoel is maar schijn. De gebruiker heeft het alleen niet in de gaten.