JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Hoe gemakkelijk raak je aan de drugs?

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Hoe gemakkelijk raak je aan de drugs?

Hoe gemakkelijk je drugs gaat gebruiken, hangt niet alleen van de werking van de drugs af, maar ook van andere factoren zoals je persoonlijkheid, je omgeving en de redenen om te gebruiken. Gebruiken omdat je je rot voelt is bijvoorbeeld riskanter dan gebruiken wanneer je lekker in je vel zit. Het maakt uit hoe vatbaar iemand is voor de effecten van een drug. De drempel is voor velen hoger wanneer er illegale drugs gebruikt worden dan wanneer het gaat om middelen zoals alcohol of medicijnen. Gebruik van laatstgenoemde soorten wordt gemakkelijker geaccepteerd. Dit brengt weer een ander risico met zich mee: meer mensen zullen het gebruiken, en daarmee wordt de kans op problemen groter. Geen enkele drug leidt bij eenmalig gebruik tot verslaving. Geheel willoos aan de drugs raken is dus uitgesloten. Gebruik van softdrugs leidt niet automatisch tot gebruik van harddrugs. Wel kan iemand op een harde manier softdrugs gebruiken door overmatig gebruik. Dat kan de wereld van de harddrugs dichterbij brengen. Want verkoopkanalen overlappen elkaar soms: er zijn hasjdealers die ook wel eens cocaïne, speed of XTC in de aanbieding hebben. In coffeeshops, waar geen harddrugs verkocht mogen worden, zal dit echter niet zo snel gebeuren. De politie oefent hier strenge controle op uit. Maar ook wanneer iemand op een toevallige manier met harddrugs begint, is er nog steeds de persoonlijke keuze: het is aan de gebruiker om wel of niet op zo'n aanbod in te gaan. Het is dus ook niet zo dat anderen je moedwillig verslaafd kunnen maken, bijvoorbeeld door 'iets in je cola te doen'. Een dealer bedenkt zich wel drie keer. Hij krijgt er geen klanten door maar raakt wel zijn dure spul kwijt. Iemand die wil gebruiken kan - en zal - er overal aan weten te komen. En iemand die niet wil, zal nooit gedwongen kunnen worden. Zijn drugs verslavend? Van verslaving word gesproken wanneer je afhankelijk van het middel wordt. Je kunt onderscheid maken tussen lichamelijke afhankelijkheid en geestelijke afhankelijkheid. We spreken van lichamelijke afhankelijkheid als het lichaam protesteert wanneer met het gebruik van een middel wordt gestopt (ontwenningsverschijnselen). Tolerantie is een ander lichamelijk verschijnsel. Dit betekent dat je bij regelmatig gebruik steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect te voelen. Tolerantie en lichamelijke afhankelijkheid zijn verschijnselen die worden veroorzaakt door de aard van het middel. Er zijn middelen die beide verschijnselen met zich mee brengen, maar dat hoeft niet. Bij bepaalde middelen treedt geen van beide verschijnselen op. Geestelijke afhankelijkheid houdt in dat de gebruiker het idee heeft niet goed te kunnen functioneren zonder het middel, en dus steeds het middel opnieuw wil gebruiken. In feite kun je geen onderscheid maken tussen drugs die geestelijk verslavend zijn en drugs die dat niet zijn, want dat risico is bij alle drugs aanwezig. Maar of geestelijke afhankelijkheid optreedt, ligt veel meer aan de gebruiker en zijn of haar persoonlijke situatie dan aan het middel. Het is belangrijk je af te vragen hoe graag, hoe vaak en in welke mate je als gebruiker de effecten van een bepaald middel wilt ervaren. Het is dus moeilijk iets te zeggen over het risico van afhankelijkheid voor ieder middel, vanwege de individuele verschillen van de gebruikers. Zo kan de ene gebruiker snel geestelijk afhankelijk zijn van hasj, terwijl de andere gebruiker daar geen last van krijgt. Maar die kan op zijn beurt weer snel aan een ander middel verslingerd raken. Toch kun je in praktijk wel vaststellen dat de ene drug tot minder verslavingsproblematiek leidt dan de andere drug. Wanneer iemand echt afhankelijk van een drug is geworden, is het vaak moeilijk om er weer vanaf te komen. Bij veel soorten harddrugs en bij slaap- en kalmeringsmiddelen is de neiging erg groot om weer naar het middel te grijpen, omdat het gebrek eraan lichamelijk of geestelijk als heel onaangenaam wordt ervaren.