JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Klachtenregeling

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Klachtenregeling

Ga na of er een klachtenregeling is en wat er in de CAO over seksuele intimidatie staat. Net als pesten valt seksuele intimidatie onder onplezierige arbeidsomstandigheden. Je kunt dus naar de Arbeidsinspectie stappen en contact opnemen met de vertrouwensinspecteur, die dan gaat onderzoeken wat er aan de hand is.