JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Seksuele intimidatie

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie/Algemeen
Onder seksuele intimidatie wordt onder andere verstaan: het met opzet aanraken van bepaalde lichaamsdelen of opscheppen over seksuele prestaties. Het kan zijn dat dit de sfeer is binnen het bedrijf waar jij werkt en dat iedereen hieraan meedoet. Misschien heb jij ook het gevoel dat jij mee moet doen, omdat je er anders niet bij hoort. Of jij bent degene over wie de grappen worden gemaakt, of die steeds door iemand op een vervelende manier wordt aangeraakt.

Seksuele intimidatie/De wet
In de wet vallen de volgende situaties onder seksuele intimidatie:

  • ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal of non-verbaal of fysiek gedrag
  • degene die jou lastig valt doet dit om je werkprestaties te beïnvloeden of om een nare werkomgeving te creëren
  • degene die je lastig valt zegt tegen je of geeft je het gevoel dat je alleen maar mag blijven werken als je het allemaal goed vindt wat hij of zij doet
  • als je laat merken dat je het allemaal niet goed vindt of tegenstribbelt en er komt vervolgens een slechte beoordeling of je mag opeens alleen maar vervelende karweitjes doen; je ondervindt schade in je werk doordat je tegenstand biedt
  • als je door de intimidatie niet meer goed kunt werken en je werkomgeving wordt vijandig, intimiderend of onaangenaam.

Dit is maar een beperkte opsomming.

Seksuele intimidatie/De rechter
Het kan zijn dat de situatie waarin jij verkeert hier niet bij staat. Dit wil niet zeggen dat het dan geen seksuele intimidatie is. De rechter zal dan in jouw geval bepalen of er sprake is van seksuele intimidatie. Net als met pesten kan het gevolg zijn dat je je slecht gaat voelen, dat je prestaties achteruit gaan en dat je eigenlijk liever niet meer naar je werk gaat. Blijf er niet in je eentje mee zitten. Zoek steun! Dit kan bij een vertrouwenspersoon of bij de bedrijfsmaatschappelijk werker. Ga hier ook naar toe als je niet zeker weet of wat jou is overkomen wel seksuele intimidatie is. Laat aan degene die jou lastig valt duidelijk weten dat je er niet van gediend bent. Het kan ook zijn dat je niet het enige 'slachtoffer' bent, misschien worden er wel meerdere mensen lastig gevallen door deze persoon of is het in het verleden vaker gebeurd.