JIP.org - Jongeren Informatie Punt

ARBO-wet

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

ARBO-wet

Pesten is net als seksuele intimidatie opgenomen in de ARBO-wet als onplezierige arbeidsomstandigheid. In de wet staat dat jij zoveel mogelijk beschermd moet worden tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld en de nadelige gevolgen ervan. Onder agressie of geweld wordt verstaan: voorvallen waarbij jij psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen. Hieronder valt dus ook gepest worden op je werk.