JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Vertrouwenspersoon

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Vertrouwenspersoon

Misschien is er in het bedrijf waar je werkt een vertrouwenspersoon of een bedrijfsmaatschappelijk werker die jou kan helpen. Je kunt bij deze mensen in ieder geval je verhaal kwijt. Wanneer er in je bedrijf een klachtenregeling is, maak er dan gebruik van. Je kunt dan een klacht indienen tegen degene die jou pest, waarna er als het goed is een onderzoek zal volgen naar aanleiding van je klacht. Je kunt ook naar de vertrouwensinspecteur van de Arbeidsinspectie gaan. Die gaat dan onderzoeken wat er aan de hand is. Lukt dit allemaal niet en zie je voor jezelf geen uitweg meer, dan is het misschien beter om op zoek te gaan naar een andere baan.