JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Ziektegeld

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Ziektegeld

Als je een keer een dagje ziek bent en niet kunt werken is er niet zoveel aan de hand. Je krijgt die dag gewoon uitbetaald. Je baas is verplicht je het eerste jaar door te betalen, behalve als je contract afloopt voordat er een jaar voorbij is. Dan krijg je doorbetaald tot het einde van je contract. Als je na dat jaar nog ziek bent, betaalt je baas niet meer door. Je komt dan in de Wet op Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het WIA is onderverdeel in 2 regelingen:

  • IVA
    Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Je krijgt mogelijk IVA als je niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.

  • WGA

    Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Je krijgt mogelijk WGA als je 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken

 

Om te weten binnen welke regeling je valt, moet je een afspraak maken bij UWV die je arbeidsvermogen gaan beoordelen.