JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Stage

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Stage

Bij verschillende opleidingen hoort een stagejaar. Dat biedt de mogelijkheid om in een bedrijf of instelling te kijken en mee te werken. Iemand van het bedrijf of de instelling begeleidt je daarbij. Zo kan je zien of je plezier hebt in een bepaald vak en of je er geschikt voor bent. Voor een stage moet een stageovereenkomst of praktijkovereenkomst gesloten worden tussen jou, de school en de werkgever. Wanneer je onder de 18 jaar bent, moeten ook je ouders of verzorgers deze overeenkomst ondertekenen. Er zijn een aantal punten die meestal in een stageovereenkomst staan:

- Begin en einddatum van je stage, en het aantal stagedagen of uren
- Wat je gaat leren op je stageplaats en welke werkzaamheden je daar gaat doen
- Wie je praktijkbegeleider is en hoe de begeleiding plaats vindt
- Wie je stagedocent is op school en hoe ze je daar begeleiden
- Hoe het bedrijf waar je stage loopt betrokken is bij de beoordeling
- Op welke wijze je verzekeringen (ongevallen en aansprakelijkheid) worden geregeld

Als stagiaire heb je niet automatisch recht op een stagevergoeding of een onkostenvergoeding. Je kunt er wel altijd naar vragen, misschien is het te regelen. Per bedrijf of instelling wordt hier anders mee omgegaan. Je kunt niet zomaar van je stage ontslagen worden: je hebt een stageovereenkomst. Onder bijzondere omstandigheden kan er wel tussentijds besloten worden tot ontslag. Meestal gaat dit dan in overleg met school.