JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Algemeen

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Algemeen

In de wet wordt een arbeidsovereenkomst (ook wel 'contract' genoemd) omschreven als een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, voor de andere partij, de werkgever, gaat werken en daarmee loon verdient. Wat in ieder geval in een arbeidsovereenkomst moet staan is dat jij verplicht bent om te werken, dat je baas je loon moet betalen en dat degene voor wie je werkt ook echt je baas is, die jou mag vertellen wat je moet doen.

In het contract moet ook staan:
- jouw naam en de naam van je baas
- de datum waarop je contract ingaat
- hoe lang je contract geldig is
- wat je werk inhoudt
- wat je functie is en wat je moet doen
- welke CAO voor jou geldt
- hoe hoog je brutoloon is
- wat je werktijden zijn per dag of per week
- is er een proeftijd en zo ja, hoe lang?
- wat voor soort baan je hebt: ben je thuiswerker, oproepkracht, stagiaire of een gewone werknemer

Dit bovenstaande rijtje moet in je arbeidsovereenkomst staan. Lees je contract goed door voordat je het ondertekent, kijk of al deze punten erin staan. Is dat niet het geval, onderteken dan niet en neem contact op met je baas. Je werkgever is niet verplicht om zaken als vakantiewerk, pensioen, snipperdagen enz. in het contract op te nemen, maar het mag natuurlijk wel.