JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Als je jonger dan 27 jaar bent en een aanvraag indient bij je gemeente voor een bijstandsuitkering, dan krijg je werk, scholing of een combinatie aangeboden. Als je dit aanbod niet accepteert, dan krijg je geen uitkering. De regeling geldt niet voor jongeren die niet kunnen werken of leren.

Nieuw is dat er een inspanningsperiode van vier weken geldt om inhoud te geven aan je eigen verantwoordelijkheid om aan het werk te gaan. Je klantmanager geeft concreet aan wat je gedurende deze periode moet doen. Tijdens het tweede gesprek worden pas het aanvraagformulier en andere noodzakelijke formulieren ingevuld.

Alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar hebben een vrijstellingsperiode van werk van maximaal 6 jaar. Maar er geldt wel een scholingsplicht! Je bent dus verplicht om mee te doen aan het leeraanbod van de gemeente. Anders krijg je geen uitkering.