JIP.org - Jongeren Informatie Punt

WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Dit is de nieuwe wet voor arbeidsongeschikten en/of arbeidsbeperkten. Deze nieuwe wet is verdeeld in 2 soorten uitkeringen: WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Voorheen was dit de WAO (Wet Arbeidsongeschiktenheidsverzekering). Als je twee jaar of langer ziek bent en je kunt in de toekomst wel weer gaan werken (tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt) val je onder WGA of kun je helemaal niet meer werken dan val je onder IVA (meer dan 80% arbeidsongeschikt).

Let wel op bij deze wet dat je aan veel verplichtingen moet voldoen en dat je wijzigingen in jouw situatie zo snel mogelijk moet doorgeven omdat ze goed controleren. Lees meer over deze plichten op: www.uwv.nl