Vastgezeten en dan?

Voor je vrijlating

Voor je vrijlating

  • Voor je vrijlating komt er iemand van het Steunpunt Basisvoorzieningen bij je langs in de gevangenis.
  • De medewerker bespreekt met jou welk traject je wilt volgen als je uit de gevangenis komt, zoals een traject volgen waarbij je 4 dagen naar school gaat en 1 dag werkt (Beroeps Opleidende Leerweg) of 4 dagen werkt en 1 dag naar school gaat (Beroeps Begeleidende Leerweg).
  • Ook is het mogelijk om een training te volgen als je nog geen goed leef- en arbeidsritme hebt.
  • Het Steunpunt Basisvoorzieningen werkt samen met het Jongerenloket om jou zo goed mogelijk te begeleiden als je uit de gevangenis komt.